คู่มือการสอบใบขับขี่รถยนต์ ติวสอบใบขับขี่

Ebookคู่มือการสอบใบขับขี่รถยนต์ ติวสอบใบขับขี่ ถาม – ตอบ

ถาม ข้อกำหนดความเร็วของรถในกรณีปกติ มีการกำหนดอย่างไร

ตอบ

1.ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

2.นอกเขตตามข้อ 1 ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ถาม ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารชนิดใด

ตอบ

1.ใบอนุญาตขับรถ

2.สำเนาภาพถ่ายคู่มือจดทะเบียนรถ

ถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ

ให้ผู้ขับขี่หยุดให้ทางแก่รถที่กำลังผ่านทางร่วมทางแยกจากทางด้านขวาและให้ทางแก่รถที่เลี้ยวขวาก่อนจึงจะเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้

ถาม เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะจอดรถจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ

1.ให้สัญญาณด้วยมือและแขน หรือสัญญาณไฟ (สัญญาณชะลอรถและยกเลี้ยว) ก่อนที่จะหยุดหรือจอดรถในระยะไม่น้อยกว่า 30 เมตร

2.หยุดหรือจอดรถได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่กีดขวางการจราจร

3.จอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และขนานกับขอบทางหรือไหล่ทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร (เว้นแต่เป็นทางเดินรถทางเดียวและเจ้าพนักงานจราจรอนุญาตให้จอดรถในทางเดินรถด้านขวาได้)

4.ห้ามจอดในช่องทางเดินรถประจำทางในเวลาที่กำหนดให้เป็นช่องทางเดินรถประจำทาง

คู่มือการสอบใบขับขี่รถยนต์ ติวสอบใบขับขี่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s