[เปิดสอบ] กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 30 นาย อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 มีนาคม


กรมการทหารสื่อสาร  กองทัพ