[ประกาศเปิดสอบ] กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ นายทหารสัญญาบัตร 18 อัตรา และนายทหารประทวน 50 อัตรา รวม 68 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 27 มีนาคม – 7 เมษายน 2560


 กองบัญชาการกองทัพไทย เปิ

1 10 11 12